AANLEIDING

Vanaf augustus 2020 is er vanuit de dorpsgemeenschap actief geprobeerd om de sloop van De Blauwe Scholk te voorkomen. In dat proces, en ook nadat duidelijk was geworden dat het pand een monumentenstatus zou krijgen, kwam echter ook al vlug de vraag op: En wat dan wel? Als een pand blijft staan en uiteindelijk niet gesloopt wordt, moet je er tenslotte wel wat mee.

Een vaak gekozen optie voor leegstaand monumentaal vastgoed is dat er dan appartementen in komen. Het levert goed geld op, zo wordt dan geredeneerd, en lost tegelijk een deel van de woningnood op. Je kunt je echter afvragen of dat de juiste bestemming is voor dit pand. Het heeft als publiek gebouw tenslotte ruim honderd jaar dienst gedaan voor de hele dorpsgemeenschap, voor alle inwoners. Van een openbaar gebouw naar een pand dat slechts toegankelijk is voor enkele private personen? En heeft een dorpscentrum daarnaast niet ook méér nodig dan alleen wonen?

In contacten en gesprekken met verschillende dorpsbewoners kwamen geluiden naar voren dat deze gedachte breder leefde en dat er meer mensen openstonden voor opnieuw een gemeenschappelijk gebruik van het gebouw. Vanuit die gedachte is uiteindelijk Comité Herbestemming Blauwe Scholk opgericht.

Omdat het pand altijd dienst heeft gedaan voor de gemeenschap en ook is gefinancierd door de gemeenschap, doet het veel meer recht aan het gebouw om het nu weer een functie te geven waar de hele dorpsgemeenschap iets aan heeft - maar wat wel zodanig ingezet wordt dat het op financieel gebied geen eindeloze kostenpost is: daar wordt tenslotte niemand wijzer van.

In Den Dungen zijn bovendien al geruime tijd plannen voor woningbouw op verschillende locaties. De Blauwe Scholk kan, zowel in architectuur als in functionaliteit, voor al deze plannen een waardevol omgevingselement vormen en op die manier een toegevoegde waarde zijn voor de toekomstige  - en uiteraard ook voor de huidige - inwoners van het dorp.

Als Comite Herbestemming Blauwe Scholk willen wij graag invulling geven aan die gedachtengang en ons van harte inzetten om een publieke functie voor de Blauwe Scholk ook nu weer mogelijk te maken.