' De Blauwe Scholk is voor zoveel dingen te gebruiken, kijk maar eens naar mijn lijstje!  - Mette, 10 jr. 

Al geruime tijd staat in het centrum van de voormalige gemeente Den Dungen de zogenaamde oude “meisjes lagere school“ leeg, (Mariaschool) nu beter bekend onder de naam “De Blauwe Scholk”. Gelukkig heeft een actief Comité Herbestemming Blauwe Scholk** weten te voorkomen dat dit meer dan 100- jarig karakteristieke gebouw zou moeten verdwijnen.

Met de prachtig gerestaureerde  parochiekerk Sint Jacobus en het oude gemeentehuis vormt de Blauwe Scholk - kenmerkend gesitueerd in het hart van de voormalige zelfstandige gemeente den Dungen - een typisch Brabants ensemble.
Voor zo’n gebouw zijn diverse invullingen voorhanden waardoor dynamiek aan het dorp kan worden toegevoegd.
Te denken valt bijvoorbeeld aan ( willekeurige volgorde)
- zelfstandige huisvesting voor starters / ouderen,
- onderdak voor sociaal/ culturele / pedagogische instellingen,
- begeleid wonen voor mensen met een beperking,
- kleinschalige bedrijfsruimten,
Ongetwijfeld zullen nog meer bruikbare ideeën uit de gemeenschap ”opborrelen”, waarbij het eventuele beschikbare financiële kader ruimhartig beschikbaar dient te zijn c.q.kan worden aangevuld door particuliere participatie.

Ik wens de Dungense gemeenschap succes met dit hartverwarmend initiatief !

Met vriendelijke groet,

Will de Laat, oud- burgemeester