DE BLAUWE SCHOLK 
Een historisch pand in het hartje van ons dorp...

Augustus 2020

De gemeente Sint-Michielsgestel besloot in deze stille zomerperiode om de Blauwe Scholk maar te gaan slopen. Dit karakteristieke en beeldbepalende, monumentale pand aan de Bosscheweg vormt samen met onder meer onze kerk, het raadhuis, de Jonge Boer en het pand van Boer Goossens de historische kern van ons dorp.

In de media oppert het college om later eens te onderzoeken hoe de gevels misschien kunnen blijven staan, maar als dat niet lukt is het ook niet erg, zo lijkt de strekking. Wij vinden dat onacceptabel.

De historische kern van Den Dungen moet behouden blijven, het zou een gemiste kans zijn om 120 jaar historie en dorpsgezicht te verliezen. Nieuwbouw kan immers nooit 120 jaar historie vervangen.

Een gezamenlijke en zichtbare geschiedenis is de basis voor verbinding in het heden en de toekomst. Historische gebouwen zoals de Blauwe Scholk dragen bij aan die verbinding en zorgen voor de door de gemeente zo gewenste leefbaarheid in de aantrekkelijk te houden dorpskern Den Dungen.

WANDEL MEE MET BOUWHISTORICUS JOS BERTENS  DOOR DEN DUNGEN