Dit deel van de website gaat over de actie tot behoud en wat daar allemaal bij kwam kijken.