De Mariaschool (huidige Blauwe Scholk) is een beeldbepalend pand met karakteristieke kenmerken in het straatbeeld van Den Dungen, vlakbij de Dungense kerk, raadhuis, oude gevels en boerderijen. Inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat het bouwjaar niet 1894 zoals eerder gepubliceerd, maar 1902.

Het gebouw heeft een grote sociaal-historische betekenis (onderwijs - gemeenschapshuis) voor de Dungense dorpsgemeenschap.

Het pand heeft een rijke uitstraling door de nissen in het metselwerk , gebruik van natuurstenen elementen en prominente schoorstenen. Vooral de raampartijen en de kopgevel zijn fraai uitgevoerd. De ramen zijn hoog doorgetrokken en de rollagen zijn uitgevoerd in halfrondbogen met in verband gemetselde boogvelden (nu verborgen achter de blauwe borden).

De zijgevel aan de kant van het oude raadhuis is een puntgevel waarvan in het bovenste deel fraaie nissen zijn aangebracht, exact in de stijl van de oorspronkelijke school uit 1894 maar met een zolderdeur en hijslier.

De hoogte en de grote schoorstenen geven het gebouw extra cachet.  


Is het pand dan zo slecht? Welnee

Bangmakerij.
Of het onvermogen van de gemeente om als eigenaar/beheerder te reflecteren op het laten ontstaan van achterstallig onderhoud van een beeldbepalend pand. 

Let wel, zelf veroorzaakt achterstallig onderhoud met als gevolg vallend voegwerk, houtwerk, een verdwaalde nokpan of een baksteen uit de schoorsteen is iets anders dan een bouwval waarbij bijna alle functies falen. Laat staan dat er sprake is van een sloopwaardig casco.

Uitwendige inspectie van het pand (dak met dakbedekking, de gevel met het voeg- en metselwerk) laten klip en klaar zien dat het casco en dak in goede staat zijn.

En dat staat los van klein onderhoud aan het houtwerk en de dakgootbetimmering of de renovatie van de schoorstenen met petten, loketten en loodslabben.